מסלולי האימון

four days plan

תכנית הכוללת כניסה לארבעה אימונים בשבוע בכל אחת מתכניות האימון שלנו
660 מחיר לחודש
  •  

three days plan

תכנית הכוללת כניסה לשלושה אימונים בשבוע בכל אחת מתכניות האימון שלנו
550 מחיר לחודש
  •  

two days plan

תכנית הכוללת כניסה לשני אימונים בשבוע בכל אחת מתכניות האימון שלנו
420 מחיר לחודש:
  •